Woningen Middenwaard worden aardgasvrij

De nieuw te bouwen woningen en appartementen in diverse prijsklassen in Middenwaard worden aardgasvrij opgeleverd. Dat betekent dat de nieuwbouw tussen de wijken Groenelaan en Waardhuizen niet op het gasnet wordt aangesloten maar gebruik maakt van duurzame energie. Hiermee loopt de gemeente Amstelveen vooruit op de landelijke afspraak om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken. De verkoop van de eerste (aardgas)vrije kavels start op 9 november a.s.

In 2050 moeten alle huizen vrij zijn van CO2-uitstotende energie om de klimaatafspraken te halen die zijn gemaakt tijdens de Klimaattop in Parijs in 2015. Duurzaamheidswethouder Peter Bot (BBA): “In de overgang naar het gebruik van duurzame energie wil ik het voortouw nemen om in ieder geval bij nieuw te bouwen huizen in Middenwaard geen gas meer te gebruiken. Dat is een eerste stap in het verduurzamen van onze woningen. De gemeente loopt hiermee vooruit op landelijke wetgeving. Onlangs kondigde het nieuwe kabinet aan om in nieuwbouwwijken niet meer standaard een gasnet aan te leggen.”

In Middenwaard komen woningen in diverse prijsklassen. Voor het deel vanaf de Groenelaan tot de Gondel start de gemeente begin volgend jaar een aanbesteding voor de bouw van een appartementengebouw en eengezinswoningen.

Op donderdag 9 november 2017 start de verkoop van de eerste 14 kavels waarop particulieren zelf een woning kunnen bouwen. Deze kavelmarkt is in The Winekitchen At Sea aan de Ouderkerkerlaan 3 te Amstelveen. Geïnteresseerde kopers zijn van harte welkom en kunnen tussen 17.15 uur en 20.00 uur inlopen. In het eerste kwartaal van 2018 brengt de gemeente nog 5 à 6 kavels in de verkoop.