Adventskransen maken in de Kruiskerk Amstelveen

Kinderen kunnen op 25 november in de Kruiskerk Amstelveen, Van der Veerelaan 30a een adventskrans maken voor thuis. Een krans met vier kaarsjes om in de adventstijd op iedere zondag een kaarsje te kunnen aansteken.

Advent is de tijd waarin we toeleven naar de komst van Jezus. Ouders krijgen een handreiking hoe ze in deze periode thuis met hun kinderen de Bijbelverhalen over de geboorte van Jezus kunnen lezen. De activiteit is voor kinderen van 3 tot 12 jaar en hun (groot)ouders. Aanmelden uiterlijk donderdag 23 november bij Mirjam Buitenwerf, 06-20339808, buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl. Of kijk voor meer informatie op www.kruiskerk-amstelveen.nl.