BBA en D66 willen energielabel A voor gemeentelijk vastgoed

De fracties van D66 & BBA in de gemeenteraad van Amstelveen willen dat al het gemeentelijk vastgoed op termijn minimaal het predicaat energielabel A krijgt.

De gemeente Amstelveen heeft een grote opgave om in 2040 klimaatneutraal te worden. Voor gemeenten liggen er vooral kansen in het beperken van energieverlies van de bebouwde omgeving dat goed is voor 40% van het totale verbruik.

BBA en D66 vinden dat het realiseren van een klimaatneutrale gemeente vooral mogelijk wordt door het reduceren van het energieverbruik van gebouwen. Dit kan worden bereikt door een betere isolatie of het plaatsen van installaties die energie opwekken (zoals zonnepanelen). D66-raadslid Harmen van der Steenhoven: “De gemeente Amstelveen heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Als we willen dat ook inwoners gaan investeren in bijvoorbeeld betere isolatie zullen we zelf als gemeente eerst het goede voorbeeld moeten geven. Wat ons betreft gaan we ons eigen gemeentelijk vastgoed daarom versneld opwaarderen naar minimaal energielabel A”.

D66 & BBA willen onderzoeken of het mogelijk is om het gemeentelijk vastgoed van de gemeente sneller te verduurzamen. Het college van B&W wordt daarom gevraagd hiervoor verschillende scenario’s uit te werken. Het meest ambitieuze scenario zal hoogstwaarschijnlijk betekenen dat er een forse investering gedaan zal moeten worden om alle gebouwen versneld in een keer energieneutraal te krijgen. Deze investering kan zou zich vervolgens kunnen terugverdienen door een blijvende reductie in de kosten voor het energieverbruik.

BBA-raadslid Ruud Oord: “Investeren in het isoleren van gemeentelijke gebouwen kan uitdraaien op een win-win-scenario: enerzijds zorgen we voor een forse reductie in energieverlies. Anderzijds zorgen we ervoor dat de maandelijkse lasten voor gas en elektra dalen of in zijn geheel verdwijnen. Op de lange termijn verdient deze investering zich daarom altijd terug.”

Indien het voorstel wordt aangenomen wordt de exacte uitwerking van de motie in de loop van 2018 verwacht.