CDA pleit voor instellen Eneco Duurzaam Dividend Fonds

Het CDA Amstelveen wil dat het dividend van energiebedrijf Eneco wordt ingezet om de gemeente in versneld tempo duurzamer te maken. Het gaat om een jaarlijks bedrag van ongeveer 625.000 euro. CDA-raadslid Gerard Hulsman wil tijdens de raadsvergadering op woensdag 8 november een voorstel indienen voor het instellen van een zogenaamd Eneco Duurzaam Dividend Fonds.

Een maand geleden besloot de voltallige raad om de gemeentelijke Eneco-aandelen niet te verkopen. Het CDA heeft daar eveneens mee ingestemd, maar vindt het dan ook logisch dat het dividend ook daadwerkelijk voor duurzaamheid wordt ingezet. Als we de klimaatdoelstellingen van ‘Parijs’ willen halen, waar Amstelveen zich aan heeft gecommitteerd, moet meer gebeuren dan nu is gepland. Het geld kan onder andere worden gebruikt om bewoners een financieel duwtje in de rug te geven bij investeringen op het gebied van energiebesparing, duurzame warmte en duurzame energie-opwekking.