College op stadstour door Amstelveen

Na afloop van de wekelijkse B en W vergadering, ging het college op dinsdag 21 november op tour door Amstelveen. Zij liet zich door de afdeling Stedelijke Ontwikkeling voorlichten over ontwikkelkansen in de stad. Van leegstaande kantoren tot woningen, de uitdaging om het Stadshart te verlevendigen en ook nieuwe entrees te realiseren en mogelijke kansrijke locaties voor herontwikkeling.

Het college bezocht onder andere het gebied rond de Annakerk. De Annakerk is in handen van Rijkswaterstaat en heeft een tijdelijke bestemming als ANNA, een ontmoetingsplek voor iedereen. Met een mooie mix van maatschappelijke en culturele activiteiten. De kerk kan na verbreding van de A9 door de gemeente worden aangekocht. De verbreding en overkapping van de A9 ter hoogte van het Oude Dorp, onder andere de nieuwbouw van de Piet Hein school en het op termijn vrijkomende kantoorpand naast BMW Van Poelgeest, dat gedurende het A9 project in handen is van Rijkswaterstaat, scheppen kansen voor nieuwe mogelijkheden rond de A9. Pas na de verbreding van de A9 dus naar verwachting rond 2024.

In het Stadshart stond het college stil bij kansen voor nieuwe entrees van Winkelcentrum Stadshart Amstelveen nabij de nieuwe toe- en afrit van de A9. Bij de mogelijke vernieuwing of renovatie van wijkcentra Alleman en Pluspunt ziet het college kansen om wonen en welzijn te integreren. De parkeerproblematiek in onze stad was ook een onderwerp van discussie. De parkeerdruk is onverminderd hoog. Dat vraagt om creatieve oplossingen bij intensivering van woningbouw, bijvoorbeeld een concept waarbij inwoners elektrische auto’s delen. Het college van B en W wil blijven inzetten op een gevarieerd woningbouwprogramma in Amstelveen met goede parkeeroplossingen.

De bestuurders zoeken de balans tussen wonen en werken en willen tegemoet komen aan de enorme woonvraag in deze regio. Bijvoorbeeld door kantoortransformaties mogelijk te maken. En tegelijkertijd voldoende werkgelegenheid houden door grote bedrijven voor Amstelveen te behouden en te faciliteren.