D66 & VVD voorstel voor korting op leges voor duurzaam bouwplan aanvaard

Op initiatief van de fracties van D66 en VVD is de gemeenteraad van Amstelveen woensdag 8 november akkoord gegaan met een reservering van 300.000 euro voor het gedeeltelijk vrijstellen van bouwleges voor duurzame bouwplannen. Wat de twee partijen betreft kunnen inwoners en bedrijven vanaf halverwege 2018 aanspraak maken op dit fonds voor ‘groene leges’. Voorbeelden van duurzame bouwplannen zijn initiatieven die leiden tot energieopwekking of (extra) isolatie. 

In het voorjaar van 2018 zal het college van B&W de voorwaarden kenbaar maken waaronder burgers en bedrijven aanspraak kunnen maken op het fonds. D66-raadslid Harmen van der Steenhoven: “De gemeente Amstelveen heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dit plan voor groene leges draagt voor 100% bij aan het realiseren van deze doelstelling.”  Amstelveen sluit zich met dit besluit aan bij gemeenten zoals Enschede en Oldenzaal die al fondsen voor ‘groene leges’ hebben.

De exacte uitwerking van het voorstel voor de ‘groene leges’ zal tijdens de behandeling in de raadscommissies en de raad in het voorjaar 2018 duidelijk maken of en zo ja hoe die ambities gerealiseerd zullen worden.