Idee omwonenden: schaatsbaan op derde overkapping A9

Omwonenden van de nog te realiseren derde A9-overkapping konden donderdagavond meedenken over de invulling ervan. De gemeente wil de overkapping realiseren op de plek waar nu het tunneltje tussen de Meander en de burgemeester Rijnderslaan ligt. Zo’n dertig omwonenden bogen zich over de tekeningen waarop diverse mogelijkheden werden geschetst.

Wethouder A9 Herbert Raat (VVD): “Deze overkapping is tot stand gekomen door inzet van de omwonenden. Het is belangrijk dat zij een stem krijgen over de invulling. Alle ideeën worden meegenomen, waarna deskundigen kijken wat er gerealiseerd kan worden.”

Omwonenden kwamen met verschillende ideeën. Bijvoorbeeld een groene plek, waar mensen samen komen. Maar ook een schaatsbaan, iets creatiefs met verlichting of een spectaculair kunstobject werden geopperd.

Naast huidige omwonenden waren ook vertegenwoordigers van het nieuw te realiseren woningbouwproject in het voormalig KPMG-gebouw aanwezig. De ontwikkelaar betaalt de helft mee aan de extra breedte van de overkapping. De vertegenwoordigers waren aanwezig in naam van de toekomstige bewoners.

De Amstelveense gemeenteraad besloot op 19 juli jl. een financiële reservering te doen voor het realiseren van een extra breedte van de derde overkapping van de A9. Waarmee de geplande overkapping verbreed kan worden van 17 meter naar 80 meter breed. De bekrachtiging van de afspraken tussen Rijkswaterstaat en de gemeente zal naar verwachting in maart 2018 plaatsvinden.