Koken voor ouders uit wijk Bankras/Kostverloren

In de wijk Bankras/Kostverloren zijn bewoners en professionals al een ruimte tijd bezig met het verminderen van de gezondheidsverschillen. Het project GIDS (gezond in de stad) heeft al meerdere activiteiten gestimuleerd waardoor mensen bewuster zijn geworden van hun leefstijl, gewoontes en gebruiken. Het aanleren van nieuwe vaardigheden, ontmoeten van andere mensen, andere kijk ontwikkelen op wat gezond is, dat staat in GIDS centraal.

Onlangs is er gestart met het project Sociaal koken voor de ouders uit de wijk. Hierbij verzamelen de ouders van drie basisscholen uit de wijk, op woensdagochtend op de basisschool Kindercampusking. Door kennis te maken met elkaars culturen, achtergronden door middel van koken, groeit respect voor elkaar en ontstaat verbinding. Dit project wordt geleid door twee professionals, Dyane Stam (Vita Amstelland) en Maaike van den Busken (praktijk Kindergevoel). Zij verzorgen ook verschillende thema’s waarover verteld en gepraat kan worden binnen deze ochtenden, ouders worden gestimuleerd met onderwerpen te komen waar ze meer over willen weten, denk hierbij bijvoorbeeld aan opvoedvragen. Zo is er op woensdagochtend 31 oktober naast het koken van een heerlijk Turks gerecht aandacht besteed met de ouders aan de kanjertraining die binnen de school wordt gegeven.

Door via koken met ouders het gesprek aan te gaan blijkt een mooie manier om te horen waar behoeftes liggen bij ouders, uiteraard wordt er ook met de ouders gekeken naar de mogelijkheden van het invullen van deze behoeftes. Meerdere moeders zijn aan het wandelen, want samen wandelen is leuker dan alleen. Daarnaast wordt er binnen de groep in het Nederlands gepraat en dat is voor een aantal ouders ook een mooie manier om de Nederlandse taal beter onder de knie te krijgen. Ook zijn er ouders die hebben aangegeven te willen leren fietsen om zo de wijk beter te kunnen ontdekken en om letterlijk verder te kunnen komen.

Elke week worden gemaakte gerechten gedeeld met een klas binnen de school of een andere instelling uit de wijk, de ouder die het gerecht heeft bedacht vanuit zijn of haar cultuur geeft dan een kort praatje over wat het is, waar het vandaan komt en hoe je eet smakelijk in de taal waar het gerecht vandaan komt zegt.

Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om te groeien binnen zijn of haar behoefte of wens. En ook trots zijn op wat diegene heeft bereikt, het gerecht wat gelukt is of op het leren van een nieuw Nederlands woord.