Vernieuwd bestemmingsplan Amsterdamse Bos moet zorgen voor balans tussen natuur en recreatie

De gemeente heeft het bestemmingsplan vernieuwd. Dit om er voor te zorgen dat er een balans ontstaat tussen recreëren in het bos en de overlast die dat geeft voor omwonenden. Om de leefbaarheid in en om het bos te waarborgen zijn er specifieke maatregelen in het plan opgenomen zoals het maximaal aantal bezoekers per evenementen dag, het toegestane type evenement per terrein en de maximale geluidsbelasting op de omliggende woningen. Ook zijn er mogelijkheden bekeken voor het parkeren bij grote evenementen in en buiten het bos. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van pendelbussen of het aanwijzen van een weiland van een boer als tijdelijk parkeerterrein.
Daarnaast heeft het Amsterdamse Bos een cultuurhistorische waarde gekregen. Om het bos extra te beschermen zal er in de toekomst een vergunning moeten worden aangevraagd voor werkzaamheden die buiten het reguliere onderhoud vallen en het uiterlijk van het bos permanent veranderen.

Het door B&W goedgekeurde ontwerpbestemmingsplan ligt van 9 november tot en met 20 december 2017 ter inzage in het raadhuis en kan op www.amstelveen.nl worden ingezien.
Gedurende deze periode kan iedereen zijn of haar mening geven over het plan.