Wellicht vervroegde aanpak situatie Keizer Karelplein

Het Keizer Karelplein wordt pas in 2023 onder handen genomen maar wethouder Jeroen Brandes gaat kijken of dit eventueel naar voren kan worden geschoven. Het verkeersknooppunt waar de drukke Van der Hooplaan en Keizer Karelweg samenkomen is een zogenoemde blackspot in Amstelveen.  Vooral in de afgelopen maanden was het diverse keren raak. Naar aanleiding van de piek stuurde wethouder Jeroen Brandes een brief naar gemeenteraad.

In de brief vertelt de wethouder waarom het Keizer Karelplein volgens de planning pas in 2023 op de schop gaat. “Omdat de splitsing een belangrijke en drukke schakel is in het verkeersnetwerk is het voor de verkeersafwikkeling het beste om de aanleg van een rotonde gelijktijdig uit te voeren met de verbreding van de A9. Dit omdat de verwachting is dat het op dit punt dan aanzienlijk rustiger is. Voor de bedachte maatregelen is nog geen budget beschikbaar. Hierover zal nog overleg met de raad plaatsvinden.”

“Naar aanleiding van het aantal ongelukken zijn we momenteel aan het onderzoeken of we de reconstructie naar voren kunnen halen,” voegt Brandes echter toe. “Gezien de hoeveelheid werkzaamheden die al gepland staan aan wegen en kruisingen in de stad, ter voorbereiding op de verbreding van de A9, is dit complex. Wellicht is een verschuiving van projecten mogelijk en biedt dit enige ruimte. De voorgenomen reconstructie is doorgerekend voor een situatie waarbij de Burgemeester Rijnderslaan niet meer aangesloten is op de Keizer Karelweg, maar tegenover de Meander. We moeten bekijken of de nieuwe situatie met enkele aanpassingen ook kan functioneren als de Rijnderslaan nog wel op enige wijze is aangesloten. Beide kruispunten liggen immers dicht bij elkaar.”

Vanwege de urgentie wordt op korte termijn alvast een paar kleine maatregelen genomen. “Zo laten we de bosschages rondom de splitsing extra snoeien, plaatsen we gele attentieborden en bekijken we of de verlichting ter plekke voldoende is en goed werkt.”

Archieffoto Kawijko Media