ChristenUnie dient motie in over Airbnb-beleid

De ChristenUnie gaat aankomende woensdag een motie indienen bij de behandeling van het voorstel over het toestaan van Airbnb. Zij willen enkele vragen beantwoord zien voordat er wordt ingestemd met het nieuwe beleid.

De partij pleit ervoor dat het beleid ‘Tijdelijk verblijf en woningdelen’ draagvlak krijgt in de Amstelveense samenleving. Daarom vinden zij het belangrijk dat eerst een aantal vragen beantwoord wordt. Anders is een goede handhaving niet mogelijk, is de partij van mening. ‘Een breed draagvlak in de samenleving staat of valt met het goed kunnen handhaven van dat beleid’ aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van de CU.

‘We kunnen ons vinden in beperking van maximaal 30 dagen van Airbnb’ gaat het enige raadslid namens de ChristenUnie verder. ‘het probleem is dat het raadsvoorstel nog te veel open einden heeft’. De Pijper is van mening dat het beleid voor verschillende uitleg vatbaar is en vraagt zich af waarom het college het woningdelen slechts voor bepaalde delen van Amstelveen wil toestaan.

Ook vraagt hij zich af of het beleid op sommige punten juist niet te streng is. Bij een uitwisselingsweekend van verinigingen zal het bijvoorbeeld niet meer mogelijk zijn om meer dan vier personen een nacht in je huis te laten overnachten. Kortom: het college heeft nog een hoop huiswerk te doen, is de lezing van De Pijper.