D66: ‘Grote zorgen over aantal auto-inbraken in Amstelveen’

Diverse lokale media en inwoners hebben de afgelopen weken bericht over diefstallen uit of van voertuigen in Amstelveen. D66 wil meer inzet van politie, gemeentelijke handhavers en preventiemiddelen om de dieven te stoppen.

De partij vreest voor een gemeente-breed probleem. D66 heeft het college van B&W gevraagd om het gebrek aan preventiecapaciteit zo nodig op te lossen door de inzet van gemeentelijke handhavers of burgerwachten.

D66 wil dat het college van B&W gaat onderzoeken of er ook andere manieren zijn, zoals preventiemiddelen of voorlichtingscampagnes, om auto-inbraken te voorkomen. D66 heeft het college ook verzocht in gesprek te gaan met autofabrikanten en autodealers om te kijken of andere oplossingen misschien mogelijkheden bieden. Het college van B&W heeft acht weken de tijd om op de vragen van D66 te reageren.