Jongeren Ontmoetings Plek Zetterij klaar voor gebruik

Sinds begin december kunnen jongeren terecht bij de Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) aan de Zetterij in Amstelveen Bovenkerk. De plek is na een lang participatieproces met jongeren en omwonenden tot stand gekomen.

Wethouder Jeroen Brandes (PvdA):’In overleg met omwonenden en jongeren werd begin dit jaar besloten de JOP in wijkpark Middenhove te verhuizen naar de Zetterij. Het is een mooie plek geworden waar jongeren goed samen kunnen komen. De komende weken bekijken we hoe we de JOP op een innovatieve manier nog aantrekkelijker kunnen maken voor jongeren zonder dat dit overlast in de omgeving veroorzaakt. De feestelijke opening staat daarom in februari gepland’.

Amstelveen telt momenteel 5 JOP’s. Naast de nieuwe JOP aan de Zetterij kunnen jongeren terecht bij de JOP naast het raadhuis, JOP A9, JOP Schweizerlaan en de JOP bij de Oranjebaan. Het jongerenwerk van de gemeente Amstelveen gaat regelmatig met jongeren bij de JOP’s in gesprek en probeert hen bij activiteiten in de stad te betrekken.

Foto: JOP bij het Oude Dorp  (Facebook Jongerenwerk Amstelveen)