Lokaal innovatiefonds zorg start in januari

Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen per 1 januari 2018 hun innovatieve ideeën voor zorg, ondersteuning en welzijn aandragen. Waardevolle initiatieven worden door de gemeente financieel ondersteund. Dit staat in het woensdagavond door de Amstelveense gemeenteraad aangenomen raadsvoorstel ‘Innovatiefonds Zorg en Welzijn’. Doel is het efficiënter maken van de zorg en deze dichter bij de mensen te brengen die hier gebruik van maken.

Wethouder Jeroen Brandes (PvdA): “De meeste mensen hebben op enige manier te maken met zorg en welzijn. Vaak loop je uit eigen ervaring tegen dingen aan die beter kunnen. Met dit fonds hopen we inwoners, instellingen en bedrijven te stimuleren om hier ideeën voor te ontwikkelen.”

De nieuwe initiatieven kunnen betrekking hebben op ouderenzorg, jeugdzorg, armoedebestrijding, gehandicaptenzorg of een andere vorm van ondersteuning. Het hierbij betrekken van sport, cultuur en onderwijs behoort tot de mogelijkheden.

Het innovatiefonds is een proef van twee jaar. Voor de innovatieprojecten is in totaal €300.000,- beschikbaar. Bedrijven en organisaties kunnen maximaal €40.000 per project aanvragen, voor inwonerinitiatieven geldt een maximum van €15.000 per aanvraag. Om in aanmerking te komen moeten de ideeën voldoen aan de Amstelveense Subsidieverordening en een aantal aanvullende criteria. Zoals dat het idee onderscheidend en vernieuwend moet zijn. Maar ook beschikbaar en bereikbaar voor Amstelveense inwoners leiden tot een blijvende verbetering

Aanleiding is de in juli aangenomen motie waarin het college wordt opgeroepen een ‘Innovatiefonds Zorg en Welzijn’ in te stellen als aanjager voor innovaties in de zorg. Om zo inwoners langer en kwalitatief beter, zelfstandig te kunnen laten leven. Meer informatie is te vinden op www.amstelveen.nl/innovatiefonds.