Nieuwe maatregel in strijd tegen woninginbraken: opleggen hogere boetes

Regelmatig worden bij politiecontroles in Amstelveen personen aangetroffen die in het bezit zijn van gereedschap op in te breken. Deze personen zijn vaak al bij de politie bekend vanwege eerdere inbraken die zij hebben gepleegd. Wanneer personen bij controles herhaaldelijk inbrekersmateriaal bij zich hebben wordt een boete van €2.500 opgelegd. Deze nieuwe maatregel wordt het opleggen van een last onder dwangsom genoemd. Met deze maatregel willen de gemeente Amstelveen en de politie inbrekers afschrikken.

Burgemeester Bas Eenhoorn: “Het aantal woninginbraken is de afgelopen periode helaas weer gestegen. Aanvullend op alles wat we al samen met de politie doen om het aantal woninginbraken terug te dringen, kan het opleggen van forsere boetes bij het aantreffen van inbrekersmateriaal extra helpen om inbrekers af te schrikken.”

De politie houdt een persoon aan die in het bezit is van inbrekersmateriaal. Indien deze persoon de afgelopen twee jaar eerder voor inbraak is aangehouden, ontvangt hij van de gemeente een zogeheten last onder dwangsom ofwel een voorwaardelijke boete. De boete bedraagt €2.500. Indien dezelfde persoon op enig moment in Amstelveen opnieuw in het bezit blijkt van inbrekersmateriaal, wordt de boete daadwerkelijk opgelegd. De hoogte van de boete wordt ook gehanteerd in andere gemeenten, waar deze maatregel al eerder is ingevoerd.