Raadsleden ‘slechts op bezoek’ bij penitentiaire inrichting

Op initiatief van GroenLinks Amstelveen en VVD Amstelveen bezocht een delegatie van de gemeenteraad de penitentiaire inrichting in Heerhugowaard. Gemeenten zijn sinds 1 januari 2014 verantwoordelijk voor de vrijwillige nazorg aan ex-gedetineerden. Samen met medewerkers van de Dienst Justitiële Instellingen en de reclassering (verplichte nazorg) behoort het tot de taak van gemeenten samen met ex-gedetineerden en het netwerk van ex-gedetineerden te werken aan een zorgvuldige reïntegratie en nazorg na detentie op verschillende leefgebieden.

Het werkbezoek gaf de raadsleden een goede indruk van het belangrijke werk binnen de PI Heerhugowaard (één van de 24 Penitentiaire Inrichtingen in Nederland). Tijdens het werkbezoek werd duidelijk dat tijdige en goede samenwerking van groot belang is voor gedetineerden, de familie en het netwerk van gedetineerden, maar ook voor slachtoffers en de samenleving.

Naar aanleiding van het werkbezoek zal het onderwerp door de gemeenteraad verder geagendeerd worden om meer zicht te krijgen op het aantal ex-gedetineerden in onze gemeente en de feitelijke inrichting van de nazorg. Ook de vraag naar preventie zal daarbij een rol spelen.