VVD wil veiliger Amstelveen met AED-burgerharthulp

De lokale fractie van de VVD pleit ervoor om een zogenoemde AED-burgerharthulp in te voeren in Amstelveen. Met een actieve burgerharthulp kunnen vrijwilligers, mede na een melding bij 112, worden ingeschakeld om in de eerste minuten na een hartstilstand met een AED acuut een reanimatie uit te voeren. Bij andere gemeenten werkt een dergelijke burgerharthulp goed en het aantal levens dat hierdoor extra wordt gered is volgens de partij indrukwekkend.

Bij een hartstilstand telt iedere minuut voor een levensreddende reanimatie. Daarbij is het van levensbelang dat een AED beschikbaar is en de reanimatie juist wordt uitgevoerd. Ambulancezorg is op zijn snelst veelal in 6-9 minuten ter plekke, terwijl bij een hartstilstand de eerste 6 minuten cruciaal zijn. “In Amstelveen zijn gelukkig voldoende AED’s beschikbaar bij bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties, maar deze zijn s’ avonds na 18.00 uur en in het weekend meestal niet meer bereikbaar,” aldus Rob Ellermeijer, raadslid voor de VVD. “Bovendien blijkt dat er bij aanschaf van AED’s door verenigingen vrijwilligers reanimatietraining hebben gekregen, maar dat de opfriscursussen en nieuwe trainingen minder goed georganiseerd zijn,” voegt Bas Zwart, burgerraadslid VVD toe.

Uit navraag blijkt dat de meeste Amstelveners onbekend zijn met de plaats waar AED’s beschikbaar zijn. De VVD maakt zich daarom grote zorgen over de Amstelveners die bijvoorbeeld thuis een hartstilstand krijgen, zeker op tijden waarbij er geen beschikbare AED te vinden is. Rob Ellermeijer en Bas Zwart stellen dan ook voor om een inwoners netwerk op te zetten van getrainde vrijwilligers en om de bereikbaarheid van de AED’s te verbeteren. Zo zouden meer AED’s in de woonwijken beschikbaar moeten zijn en kan bijvoorbeeld met de HartVeiligWonen App het netwerk van vrijwilligers en beschikbare AED’s in beeld worden gebracht.

“Met een actieve burgerharthulp kunnen vrijwilligers, mede na een melding bij 112, worden ingeschakeld om in de eerste minuten na een hartstilstand met een AED acuut een reanimatie uit te voeren. Bij andere gemeenten werkt een dergelijke burgerharthulp goed en het aantal levens dat hierdoor extra wordt gered is indrukwekkend. Daarnaast is het essentieel dat sportverenigingen en maatschappelijke organisaties, waar AED’s aanwezig zijn, beschikken over goed getrainde vrijwilligers. Samen met de gemeente zou onderzocht kunnen worden of deze trainingen en opfriscursussen collectief ingekocht kunnen worden,” aldus de VVD’ers

In de raadscommissie B&S van 29 november hebben Zwart en Ellermeijer het college van B&W opgeroepen om deze burgerharthulp in Amstelveen zo snel mogelijk op te zetten en ook te onderzoeken hoe er meer Amstelveners opgeleid kunnen worden om AED’s te gebruiken. Wethouder Herbert Raat heeft in deze commissie toegezegd om in de komende twee maanden de vereiste voorstellen hiervoor uit te werken. Daarmee mag Amstelveen in 2018 een werkbare burgerharthulp tegemoet zien.