Bronzen Eco Schools certificaat voor Wellantcollege de Groenstrook

De Eco Heroes van Wellantcollege de Groenstrook hebben op 18 januari het Bronzen Eco Schools Certificaat in ontvangst mogen nemen. De werkgroep, die zichzelf de naam Eco Heroes heeft meegegeven, mocht het certificaat in ontvangst nemen.

Vorig jaar had de school al de intentieverklaring Eco Schools ondertekend. De Groenstrook heeft hiermee aangegeven als team aan de slag te gaan voor een duurzamere school. De werkgroep Eco Heroes bestaat onder andere uit een schoolleider, teamleider, leerlingen en docenten. Het doel is het behalen van de Groene Vlag.

De inzet van de leerlingen is erg belangrijk om de Groene Vlag te mogen ontvangen. De groep heeft in een korte tijd veel bewerkstelligd. De leerlingen hebben presentaties gehouden in het huidige eerste leerjaar. Hier hebben ze uitgelegd wat de taak van de Eco Heroes is, daarnaast is er ook de mogelijkheid gegeven om te solliciteren voor een plek binnen de werkgroep. Geïnteresseerde leerlingen werden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Dit hele proces werd uitgevoerd door de meiden en jongens van de Eco Heroes. Ze hebben vier enthousiaste leerlingen aangenomen.

Inmiddels is de duurzaamheidsscan twee maal uitgevoerd. Deze scan gaat over tien thema’s en laat de verbeterpunten in en om de Groenstrook zien. De groep heeft, naar aanleiding van de scans, drie thema’s (Afval & Grondstoffen, Gezondheid & Hygiëne en Communicatie) gekozen waar ze mee aan de slag zijn gegaan.

Om de Groene Vlag te behalen, moeten er zeven stappen doorlopen worden. Het team werd geprezen voor de inzet en doorzettingsvermogen. De komende tijd gaan de Eco Heroes op naar Zilver.