ChristenUnie zet in op financiële injectie voor wijken

Met de verkiezingen op komst, komen alle partijen met nieuwe en aangepaste plannen voor Amstelveen. Zo laat de ChristenUnie nogmaals weten te willen investeren in de toekomst van de Amstelveense wijken.

De partij wil een kwaliteitsinvestering in de wijken, om de bewoners ook in de toekomst een goede leefomgeving te kunnen blijven garanderen. De wijken moeten, wat betreft de ChristenUnie, blijven voldoen aan de Amstelveense maat. “Iedere Amstelvener is waardevol. Daarom is het zo belangrijk om te investeren in een goede leefomgeving voor de bewoners van de Amstelveense wijken. Daarvoor is veel geld nodig. Geld dat moet worden besteed aan een goede infrastructuur, maatwerk in de sociale voorzieningen en een duurzame leefomgeving”, aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie.

De Pijper: “De afgelopen jaren is veel geld van fondsen die bestemd waren voor het sociaal domein naar de algemene reserve gegaan. Ook zijn er financiële overschotten apart gezet in een fonds “Sparen Vooraf”. De ChristenUnie is van mening dat dit geld moet worden gebruikt om verouderende wijken in Amstelveen een kwaliteitsimpuls te geven aan de woon-, werk-, en leefomgeving in die wijken, door een drieslag op het gebied van de infrastructuur, het sociaal domein en duurzaamheid.”

De ChristenUnie is van mening dat er op basis van bestaande en/of nieuwe door de sociale wijkteams uit te voeren analyses, worden bepaald wat er nodig is in de leef-, woon- en werkomgeving van de wijk. De partij pleit ervoor om, vanuit de uitkomsten van deze analyses maatwerkvoorzieningen in de wijken aan te bieden. Hierdoor kan er een impuls worden gegeven aan de sociale leefomgeving. Gedacht kan worden aan een extra inzet om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden, aandacht voor schuldsanering en extra voorzieningen voor minima, jeugd, ouderen en andere doelgroepen, afhankelijk van de samenstelling en sociale samenhang in een wijk.

Tenslotte vindt de ChristenUnie het belangrijk dat er per wijk gekeken gaat worden naar welke duurzame oplossingen gewenst zijn. “We pleiten er voor om in samenspraak met de inwoners van Amstelveen te kijken naar de invulling van het aanmoedigingsbeleid bij het tot stand brengen van duurzame voorzieningen op, rond en in hun woningen. De gemeente moet daarin zelf het goede voorbeeld geven voor wat betreft de gemeentelijke gebouwen. Zo maken we met elkaar Amstelveen toekomstbestendig en geven we de Amstelveners een hoopvolle toekomst”, aldus Bert de Pijper.