College van B en W ervaart tegenslag bij uitvoer bouwplannen Kronenburg

De plannen van het college van B en W om de kantorenwijk Kronenburg om te bouwen tot een woon-werklocatie met de nadruk op studentenhuisvesting, worden mogelijk gedwarsboomd door het rijk.
Om woningbouw bij Kronenburg, ondanks geluidshinder van Schiphol, mogelijk te maken heeft het college een verzoek tot een verklaring van geen bezwaar ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I enW). In een brief van 25 januari aan de raad schrijft waarnemend burgemeester Eenhoorn daarover: ” Tot onze verbazing ontvingen wij eind vorige week, namens de minister van I en W, een afwijzende beschikking van de Inspecteur Leefomgeving en Transport.”
De afwijzing van het verzoek is een tegenslag en zorgt voor een vertraging van de bouw van de studentenwoningen. Toch ziet het college voldoende aanknopingspunten voor het aantekenen van bezwaar. “In de tussentijd zitten wij niet stil en stellen we alles in het werk om de transformatie van Kronenburg terug op de bestuurlijke tafel van het kabinet te brengen. De afspraak is inmiddels gemaakt met de minister van I enW dat bestuurlijk overleg volgt.”
Gezien het belang van woningbouw en nieuwe studentenhuisvesting voor de metropool regio Amsterdam, waar Amstelveen toe behoort, verwacht het college dat verder overleg met de ministeries I en W én Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties, ertoe zal leiden dat de plannen alsnog kunnen worden uitgevoerd.