Gemeente kan Randwijcklaan 13 voor één miljoen kopen

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het Amstelveense college van B en W twee richtingen onderzocht waarmee het gebouw aan de Randwijcklaan 13 behouden kan blijven. Het college legt twee opties voor aan de gemeenteraad: laten staan op de huidige locatie, of demonteren en elders herplaatsen. Ook is het gebouw via een spoedprocedure aangewezen als voorlopig gemeentelijk monument. Omwonenden trokken bij de gemeente aan de bel nadat bekend werd dat het gebouw mogelijk gesloopt zou worden.

De eventuele aankoop kost 1 miljoen euro. De kosten voor demonteren en herplaatsen komt uit op ruim 300.000 euro. Hier komen nog additionele kosten bij met betrekking tot de locatiekeuze, nutsaansluitingen en terreininrichtingen. De gemeenteraad behandelt het voorstel op dinsdag 30 januari in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur. De gemeenteraad zal woensdag 14 februari een keuze maken uit de twee opties.