Ook zorgwekkende signalen uit Huis aan de Poel en Klaasje Zevenster

Naar nu blijkt heeft de gemeente Amstelveen niet alleen melding gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg over de kwaliteit van de zorg in Nieuw-Vredeveld maar ook voor Huis aan de Poel en Klaasje Zevenster. Beide vallen onder Brentano.

Wethouder Raat stuurde 7 november 2017 een brief naar de Inspectie Gezondheidszorg waarin melding wordt gemaakt van de volgende klachten
– Bewoners krijgen te laat eten (nog geen eten gehad met lunchtijd)
– Persoonlijke verzorging laat te wensen over (tanden worden niet gepoetst en mensen liggen uren in hun ontlasting)
– Er worden minder medicijnen gegeven terwijl bewoners deze wel nodig hebben
– Cliënte met speciaal dieet moest week wachten op warm eten
– Geen hulp bij het eten voor bewoners die dit wel nodig hebben
– Het (regio-)management komt niet terug op klachten, terwijl dit wel is toegezegd
– Belangrijke post (schema trombosedienst) werd niet tijdig bezorgd. Ook urgente post van bijvoorbeeld VU-ziekenhuis komt pas dagen later aan, terwijl er spoed op de enveloppe staat
– Cliënte meldt dat ze koorts heeft, maar hier wordt niet op geacteerd.

De Inspectie ziet echter geen reden om actie te ondernemen. ,,De reden hiervoor is dat op basis van de door u omschreven signalen vooralsnog niet wijzen op een situatie die voor de veiligheid van de cliënten of de zorg in het algemeen een ernstige bedreiging betekent of kan betekenen,” luidt het antwoord aan de wethouder.