Plan voor appartementen en nieuwe scholen aan Landtong (Groenelaan)

De gemeente Amstelveen heeft mogelijkheden verkend van herontwikkeling van het gebied aan de Landtong. Daar zijn nu o.a. scholen en gymzalen gevestigd. Het gaat om het gebied tussen winkelcentrum Groenhof en de Bovenkerkerpolder. De gemeente is eigenaar van de grond en aan zet om het programma te bepalen. De gedachte gaat uit naar compacte scholenbouw en appartementen met een huur van rond de 850 euro per maand.

BBA-wethouder Peter Bot (ruimtelijke ordening): “Aan de Landtong staan verouderde schoolgebouwen en gymzalen die aan vervanging toe zijn. Dit biedt kansen om het gebied opnieuw in te richten en beter te ontsluiten. Een geweldige impuls voor wijk Groenelaan en winkelcentrum Groenhof. Ik denk dat hierdoor ook de sociale veiligheid zal verbeteren. Door scholen en kinderopvang compacter te bouwen, is er ruimte voor woningen en kunnen ook de bestaande speelvoorzieningen worden behouden. De indeling verandert wel. Wat mij betreft bouwen we energiezuinige en duurzame woningen in het betaalbare middeldure segment in een parkachtige omgeving. De wijk Groenelaan kent al een aanzienlijke hoeveelheid sociale huurwoningen en we streven naar gemengde woonvormen. Voor de bouw van de scholen zullen we de gemeenteraad om krediet vragen als de ontwerpen bekend zijn. De eerste stap voor herontwikkeling hebben we nu gezet door te verkennen of en wat de mogelijkheden zijn”.

Aan de Landtong zijn begin jaren zeventig drie basisscholen en twee gymzalen gebouwd. Het gaat om acht gebouwen. De gemeente wil basisscholen De Horizon en De Akker in een nieuw gebouw vestigen met kinderopvang en één grote gymzaal bouwen. Daarover is de gemeente in gesprek met de scholen en ook het Sportbedrijf Amstelveen. Voor de organisaties die nu al gebruik maken van deze gebouwen, blijft ruimte bestaan. De School of Understanding gebruikt tijdelijk een ruimte.

In overleg met betrokken partijen stelt de gemeente een startnotitie op die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Ook het bestemmingsplan wijzigt te zijner tijd en een aanbesteding is nodig. Naar verwachting vinden er daarom de eerste twee jaar nog geen activiteiten plaats aan de Landtong.

Foto:: In augustus 2016 duidde wethouder Peter Bot (ruimtelijke ordening) aan de hand van een plattegrond aan zijn collega’s de ontwikkelmogelijkheden van deze locatie, die nu verkend zijn. Foto gemeente Amstelveen