School Amity heeft accreditatie nog niet op orde

De internationale school Amity, die zich vanaf 2017 in het Van Leergebouw zou vestigen, heeft naar nu blijkt de zogenoemde IB-accreditatie (International Baccalaureaat) nog niet binnen. Zolang deze niet is afgegeven, is de school niet bevoegd om les te geven zodat het IB-diploma kan worden behaald. Dit diploma geeft internationaal toegang tot universiteiten en is gelijkwaardig aan het Nederlandse vwo.

Tevens is vertraging ontstaan in het faciliteren van 100 leerlingenplekken maar inmiddels heeft in december de formele oplevering van de interne verbouwing plaatsgevonden.

De IB-accreditatie en het faciliteren van 100 leerlingenplekken zijn in de subsidieovereenkomst met Amity opgenomen als voorwaarden voor subsidieverlening. Indien de school hier niet aan voldoet kan de gemeente niet overgaan tot het betalen van de eerste tranche van de subsidie. Dit gaat dan om een bedrag van 2,5 miljoen euro.

“De verwachting is dat Amity de kandidaat IB accreditatie begin 2018 op orde heeft, waardoor de school wel aan alle subsidievoorwaarden zal voldoen,” aldus wethouder Maaike Veeningen in een brief aan de gemeenteraad.