VVD stelt schriftelijke vragen over aantallen bijstandsgerechtigden

De Amstelveense raad beschikt volgens de VVD momenteel niet over recente cijfers over de ontwikkelingen van het aantal bijstandsgerechtigden en niet-werkende werkzoekenden in Amstelveen.

Om de effectiviteit van het beleid te kunnen beoordelen en om zo nodig extra maatregelen in te zetten heeft de VVD daarom schriftelijk vragen gesteld aan het college van B&W over de ontwikkeling van de aantallen niet-werkende werkzoekenden en bijstandsgerechtigden in Amstelveen en het aantal statushouders dat daar deel van uit maakt. Ook vraagt de VVD om nader inzicht in de resultaten van de aanpak van de bijstandsfraude

“De VVD vindt het belangrijk dat Amstelveners die werkzoekende zijn of in de bijstand zitten zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen. In de afgelopen jaren is het beroep op bijstand in Amstelveen toegenomen. Zoals door het College eerder aangegeven is dit onder meer veroorzaakt door de economische crisis aan het begin van de collegeperiode en het toegenomen aantal statushouders in de recente jaren,” zegt  Rob Ellermeijer, VVD-raadslid die in deze raadsperiode ook meerdere keren aandacht heeft gevraagd voor de problematiek. Zo bracht hij werkgelegenheidsinitiatieven in gericht op het beperken van de jeugdwerkloosheid en om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen op werk te bieden.

“Deze week berichtte ‘Binnenlands Bestuur’ over de resultaten van de Rotterdamse aanpak en het strenge beleid gericht op uitstroom naar werk, beperken van de instroom naar bijstand en intensieve controle op bijstandsfraude. In de afgelopen vier jaar zijn daar ruim 15.000 bijstandsgerechtigden aan een baan geholpen,” aldus Ellermeijer.