Wethouder Raat wil woningen voor jongeren reserveren

In zijn persoonlijke weblog stelt Wethouder Herbert Raat dat “jongeren geen schijn van kans hebben op een woning” in Amstelveen.

Meer dan eens lezen we over een overspannen woningmarkt in de randstad. De ligging en lage lokale lasten maken van Amstelveen een gewilde woonplaats. Waar woningbezitters hun huis tegen een hoge prijs kunnen verkopen, wordt het vinden van een huis voor starters steeds moeilijker.

Om jongeren een kans te bieden wil Raat “in de woonverordening laten vastleggen dat we vijftig woningen exclusief voor onze jongeren gaan reserveren.” Dit aantal valt binnen de ruim vierhonderd sociale huurwoningen die jaarlijks in Amstelveen beschikbaar zijn.

Het voorstel van de wethouder moet het reguliere systeem van woningtoewijzing gedeeltelijk gaan ondervangen. Inschrijven bij Woningnet en toewijzing op basis van het aantal ingeschreven jaren, brengt vooral mensen van buiten binnen de dorpsgrenzen en geeft jongeren weinig kans.

Volgens Raat zijn de Amstelveense collega-wethouders positief gestemd over het plan en wordt de hoop uitgesproken eind juni 2018 alle formaliteiten te hebben afgerond.