BBA wil ook ‘dwarszitten’ na de verkiezingen

Burgerbelangen Amstelveen (BBA) probeert al enige weken een nieuwe manier uit om met de burgers tot intensievere gesprekken te komen. De belangrijkste kandidaten op de kieslijst van BBA hebben namelijk een licht klapbankje bij zich, dat haaks aansluit op de gewone muurtjes en banken in de parken en wandelpaden waardoor men min of meer schuin tegenover de bewoner komt te zitten. BBA noemt het bankje de dwarszitter.

Het bankje is een idee van fractievoorzitter Jitze Bakker: “De praktijk wijst uit dat men in zo’n setting tot diepgaander gesprekken komt. Dat is een reden om dit los te koppelen van de verkiezingen. We hebben afgesproken, dat we ook na de verkiezingen doorgaan met deze manier van praten met de burgers.”

Fractievoorzitter Jitze Bakker en de BBA-kandidaten voor de nieuwe raad Jacqueline Solleveld, Marga van Herteryck en lijstduwer Linda Roos hebben al wat ervaring opgedaan. Jitze Bakker: “Ik kwam met Jacqueline Solleveld met een dame in gesprek, die grote problemen had met de vele fietsers op wandelpaden. Dat is niet alleen hinderlijk, maar oudere mensen, soms met rollator, schrikken en zijn bang om te vallen. Het is dus ook gevaarlijk”. Jacqueline Solleveld: “Het is soms onduidelijk wat wel en niet mag. Amstelveen is terughoudend met verkeersborden omdat ze het beeld vervuilen, maar het moet toch mogelijk zijn om duidelijk te maken dat die paden alleen voor wandelaars zijn”.

In het Oude Dorp kregen Marga van Herteryck en Linda Roos alles te horen over de parkeerdruk van het raadhuis, over het onderhoud van straatmeubilair en informatieborden en werden suggesties gedaan over het passend maken van bijvoorbeeld de lantaarnpalen in de typische sfeer van het Oude Dorp.

In Westwijk kregen de BBA-ers meer te horen over armoede. Bewoners zeggen te kunnen zien welke gezinnen met kinderen het moeilijk hebben. Zij pleiten voor hulp en advies. Men heeft behoefte aan meer vrijwilligers onder andere om mensen in de bijstand te ondersteunen. Zorgen zijn er over de huisvesting in Amstelveen van starters en jonge gezinnen met kinderen. “Kunnen onze kinderen zich nog wel in Amstelveen vestigen?” was de vraag.

Aan de orde kwam ook het thema eenzaamheid. Een bewoner die niet met naam genoemd wil worden beschreef hoe hij zich steeds eenzamer gaat voelen in zijn eigen straat. Hij is gehandicapt en daardoor wordt volgens hem de afstand met nieuwe bewoners groter. Hij vindt het moeilijk om met die bewoners aansluiting te krijgen.

Bakker: “Door die één-op-ééngesprekken gaan de mensen en hun problemen meer voor je leven. Je krijgt er een gevoel bij en je wil er wat aan doen. Ik vond het mooi dat mijn opvolgers in de BBA-fractie ook vinden dat we dit blijvend moeten doen. Dus er mee doorgaan na de raadsverkiezingen.”