Bijeenkomst mantelzorgers van jonge mensen met dementie

In ontmoetingscentrum de Meent is 20 februari een bijeenkomst voor mantelzorgers en naasten van jonge mensen met dementie.

Tijdens de bijeenkomst worden het ziekteverloop en veranderend gedrag bij dementie besproken. Freek Gillissen, verpleegkundig consulent dementie bij het Alzheimer Centrum van het VUmc, zal informatie over dit onderwerp geven. Er is alle gelegenheid tot het stellen van vragen.

Ook jonge mensen met dementie zijn van hare welkom. Voor hen zal door een professional een alternatief programma worden aangeboden.

De avond begint om 18.00 uur. Rond 19.00 uur is er een pauze waarin u een maaltijd aangeboden krijgt door Alzheimer Nederland. Na de pauze wordt de bijeenkomst vervolgd tot 20.15. Aanmelden kan door een mail te sturen aan Jeantien Brugma: dementiejong@gmail.com

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de projectgroep ‘jonge mensen met dementie’. Voor informatie: www.alzheimer-nederland.nl/projectgroep.

Dinsdag 20 februari, 18.00 uur.
Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3, Amstelveen