ChristenUnie: ‘Meer kansen voor sociale en duurzame lokale ondernemers’

De ChristenUnie wil zich er voor inzetten dat bij aanbestedingen door de gemeente Amstelveen, vooral lokale ondernemers een kans krijgen.

“Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat de lokale economie in Amstelveen wordt versterkt. Eén van de middelen om dat te realiseren, is dat de gemeente Amstelveen bij aanbestedingen voor werk, zoveel mogelijk lokale ondernemers werk zal gunnen,” zegt Bert de Pijper, lijsttrekker van de ChristenUnie.

Hij vervolgt: “De ChristenUnie vindt het daarbij belangrijk dat de biedingen van de ondernemers aan de eisen van duurzaam zullen voldoen. Ook moet er in de aanbestedingsvoorwaarden worden opgenomen dat de ondernemer in de arbeidsorganisatie, werknemers met beperkingen de mogelijkheid biedt om aan het werk te gaan (social return).”
In het debat voor ondernemers in Amstelveen dat onlangs door de Ondernemersvereniging Amstelveen werd gehouden, werd gediscussieerd over de stelling ‘Lokaal aanbesteden gaat boven prijs en duurzaamheid’. Bert de Pijper gaf daarop aan dat de ChristenUnie voor aanbestedingen is, waarbij met name Amstelveense ondernemers een kans maken in de aanbesteding, maar ook dat in de aanbesteding voorwaarden zijn opgenomen over duurzaamheid en social return.