Familie eist 90.000 euro van begraafplaats Zorgvlied

Een familie die van mening is dat de Amstelveense begraafplaats Zorgvlied onterecht twee graven heeft ontruimd eist een schadevergoeding van minimaal 90.000 euro.

“De familie is van mening dat zij eeuwigdurend grafrecht op twee graven heeft,” schrijft verantwoordelijk wethouder Peter Bot aan de gemeenteraad.  Hij vervolgt: “Zorgvlied kent echter geen eeuwigdurende graven, maar heeft graven voor bepaalde en voor onbepaalde tijd. Het grafrecht vervalt drie jaar nadat de rechthebbende op het grafrecht is overleden. Tenzij nabestaanden het grafrecht overnemen.”

“Grafrecht erf je namelijk niet automatisch, maar kun je officieel overnemen door overschrijving van het grafrecht. Zorgvlied biedt erfgenamen na het overlijden van een rechthebbende op een grafrecht, drie jaar de tijd om het graf over te laten schrijven. Dit is zo geregeld in de beheersverordening van onze gemeente. Na die periode vervalt het grafrecht en heeft Zorgvlied in beginsel het recht en de plicht het graf te ruimen. Voor beide graven zijn geen verzoeken tot overschrijving in die periode binnengekomen. Het voornemen tot het ruimen van een graf, maakt Zorgvlied gedurende een aantal jaren bekend voordat de grafruimte opnieuw wordt uitgeven.”

De rechthebbende op het grafrecht (waar nu Harry Mulisch ligt begraven) is in 1968 overleden. Het grafrecht verviel in 1971. “Er is nooit een overschrijvingsverzoek voor binnengekomen. Ook niet naar aanleiding van publicaties over de voorgenomen ruiming (bordjes op het graf, mededelingenbord),” stelt de gemeente.

Voor het andere graf, waarvan de rechthebbende in 1999 overleed en het grafrecht in 2002 verviel, is volgens de gemeente buiten de wettelijke termijn in 2006 een overschrijvingsverzoek ingediend en abusievelijk niet in behandeling genomen.  “Daar heeft de familie nooit op gereageerd en ook geen stappen ondernomen. Beide graven waren in 2010 gereed gemaakt voor uitgifte. Een aantal jaar later kreeg Zorgvlied het verzoek tot bijzetting van een familielid in dat graf. Tot dan was het Zorgvlied niet bekend dat er een familieverband was tussen beide graven. De graven stonden op naam van twee verschillende familienamen.”

Zorgvlied heeft uit coulance de familie een nieuw graf met monument aangeboden. Daar is de familie niet op ingegaan. De uitspraak van de rechtbank is 28 maart.

Foto: Marion Golsteijn