Gemeente geeft financiële ondersteuning voor E-healthproef

De gemeente Amstelveen ondersteunt het initiatief Vital10 dat is opgezet door twee Amstelveense E-healthspecialisten: Sabine Pinedo en Roderik Kraaijenhagen. Met Vital10 kunnen inwoners met digitale hulpmiddelen en direct beschikbare professionele ondersteuning zelf verantwoordelijkheid dragen voor en sturen op hun gezondheid. Dit om bijvoorbeeld zorgverleners zoals huisartsen te ontlasten, terwijl ze wel op de hoogte blijven over hun patiënten.

Wethouder Zorg Herbert Raat (VVD): “E-health geeft je de mogelijkheid om bijvoorbeeld thuis of op werk je gezondheid in de gaten te houden. Complimenten voor de initiatiefnemers dat Vital10 beschikbaar komt voor Amstelveen. Het is belangrijk dat zowel de gemeente als onze inwoners hier ervaring mee op doen. Zodat we ons goed voorbereiden op de zorg van de toekomst.”

Sabine Pinedo (internist) en Roderik Kraaijenhagen (cardioloog) zijn de oprichters van online gezondheidsdienst Vit: “Het inspireert inwoners om gezondheidsdoelen te stellen en helpt met het bereiken hiervan. Een digitale coach helpt bij het stellen van de doelen, controleert de vooruitgang en zorgt voor het efficiënt en effectief gezonder worden. Inwoners krijgen via een computer, tablet of mobiel inzicht in hun persoonlijke dashboard en houden zo ook contact met de coach.”

De proef duurt 6 maanden en loopt via huisartsen. Zij zullen Vital10 via hun reguliere spreekuur aanbieden aan maximaal 200 inwoners met beïnvloedbare risicofactoren voor onder andere hart- en vaatziekten en diabetes. De proef start in samenwerking met een kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten uit Gezondheidscentrum Marne. Bij succes kan Vital10 worden uitgerold onder andere Amstelveense praktijken.

De totale proef kost €30.000,-. De gemeente ondersteunt het project met een subsidie van €18.000 vanuit de Wmo.