Gemeente spoort studenten aan tot afvalscheiden

De gemeente start begin april met een campagne om studenten op studentencampus Uilenstede bewust te maken van het goed sorteren van afval. Het doel is om afvalscheiding te bevorderen en het bijplaatsen van afval bij containers tegen te gaan. De campus krijgt o.a. ondergrondse Plastic, Metaal/Blik en Drankkarton (PMD) containers en een ondergrondse textielcontainer.

Studenten op Uilenstede komen zowel uit Nederland als uit het buitenland.
Ze wonen meestal op één etage met een gezamenlijke keuken of hebben een eigen studiootje. Klein wonen maakt goede afvalscheiding in de woning vaak lastig. De gemeente wil de studenten daarbij helpen en het wegbrengen van afval naar ondergrondse containers stimuleren.

Wethouder Peter Bot (Afvalbeheer, Duurzaamheid): “Afvalscheiding is in elk land weer anders georganiseerd. Internationale studenten zijn hier maar kort en dan is het prettig om snel te weten hoe we in Amstelveen met afvalscheiding omgaan. Duurzaamheid staat ook bij de leeftijdsgroep van achttien tot dertig jaar hoog op de agenda merken we”.

De gemeente houdt de campagne in overleg met organisaties die betrokken zijn bij de campus. Verhuurder DUWO, Vereniging Bewoners Uilenstede, Greenoffice van de VU en Kringloopwinkel De Boemerang hebben maandag 19 februari kennis gemaakt, speerpunten opgesteld en gaan samenwerken om het belang van goede afvalinzameling ook bij studenten op de kaart te zetten.

Het bijplaatsen van afval naast containers komt ook in andere delen van Amstelveen voor. Daarom worden de opgedane ervaringen ook gebruikt in de overige wijken van Amstelveen. Het is nu al duidelijk dat een goede bestickering en bewegwijzering naar ondergrondse containers en informatie zowel in het Nederlands en het Engels belangrijk is voor de internationale gemeenschap van Amstelveen.