Gemeenten bediscussiëren energietransitie en Eneco aandeelhouderschap op symposium

Op het symposium ‘Aandeel in Duurzaamheid’ dat op 1 februari jl. in Rotterdam werd gehouden is een brede discussie gevoerd over de rol van gemeenten in de energietransitie en het publiek aandeelhouderschap van Eneco. Ruim 120 personen, waaronder wethouders en raadsleden van gemeenten die aandeelhouder zijn van Eneco, waren aanwezig.

De aanleiding van het door de gemeente Amstelveen georganiseerde symposium was het publieke debat over behoud of verkoop van Eneco aandelen. Bij de voorbereidingen waren Greenpeace, CNV en FNV betrokken. Sprekers waren Ed Nijpels, Annelies Huygen, Mark van Baal en Jan Rotmans. Ook Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter van Eneco, was aanwezig en beantwoordde vragen uit de zaal.

Tijdens het symposium werd duidelijk dat Nederland achterblijft in het gebruik van nieuwe duurzame energiebronnen. De opgaven voor gemeenten liggen vooral in de transitie van de bebouwde omgeving. Waar inwoners nu individueel isoleren, zouden volgens sommige sprekers gestandaardiseerde producten per type huis de verduurzaming versnellen. Terugkerend onderwerp was dat er tussen de 1.000 en 1.500 huizen per dag moeten worden verduurzaamd om de beoogde doelen van de energietransitie te behalen.

Wethouder Financiën Herbert Raat (VVD): “We kijken terug op een geslaagde middag dankzij al onze gasten. We hopen dat het debat zich voortzet in de verschillende gemeenteraden. Zodat raadsleden een goede afweging maken bij de uiteindelijke beslissing over behoud of verkoop van Eneco aandelen.”

Nieuwe woningen per 1 februari gasloos

Aan het begin van het symposium vertelde wethouder Duurzaamheid Peter Bot (BBA) dat Amstelveen, samen met andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam, eerder die dag een grote stap heeft gezet op weg naar een aardgasvrije toekomst. Met de ondertekening van de intentieovereenkomst Aardgasvrije nieuwbouw spreken gemeenten af alle nieuwbouwwoningen waarover het besluit tot bouw na 1 februari 2018 wordt genomen, op te leveren zonder aardgasaansluiting.