GroenLinks wil wethouder Dierenwelzijn in Amstelveen

De lokale fractie van GroenLinks maakt in de aanloop naar de verkiezingen van 21 maart bekend dat de partij een wethouder met de portefeuille Dierenwelzijn wel ziet zitten.

Op dit moment zijn er meerdere gemeentes, die dierenwelzijn een specifiek en integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid hebben gemaakt.Raadslid Stieneke Kruijer: “Wij willen in de komende raadsperiode in Amstelveen een proactief gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid opstellen, dat verder gaat dan het uitvoeren van de wettelijke taken. Het benoemen van een wethouder Dierenwelzijn die dit specifieke beleidsveld krijgt toegewezen, staat hoog op ons verlanglijstje.”

Kandidaatsraadslid GroenLinks Cheimaa Aouni vult aan: ,,Het is belangrijk dat ook de gemeente Amstelveen goed beleid ontwikkelt op het gebied van dierenwelzijn. Zo moet er gestuurd worden op een integrale aanpak voor dierenwelzijn met alle partners, maar ook armoedebeleid en eenzaamheidsbeleid in combinatie tot zorg voor dieren hoort tot de taak van de gemeente. De gemeente Amstelveen moet een voortrekkersrol pakken in het veranderende maatschappelijke debat over dierenwelzijn. Mijn ambitie als nieuw raadslid is om integraal dierenwelzijnsbeleid in Amstelveen te initiëren.”