Op- en afrit Oranjebaan – Beneluxbaan twee dagen afgesloten

Binnenkort zijn er werkzaamheden op de kruispunten Kronenburg en Zonnestein. De Gasunie verlegt daarom de gasleiding die tussen de Rembrandtweg en Onderuit ligt, met behulp van een gestuurde boring. Hiervoor zal de op- en afrit van de Beneluxbaan ter hoogte van de Oranjebaan twee dagen afgesloten zijn.

De werkzaamheden worden tot eind april verricht op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. Op dagen dat er geboord en ingetrokken wordt kan het eventueel uitlopen tot de werkzaamheden gereed zijn.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het inrichten van de werk- en opslagterreinen, het lassen van de stalen buizen, de daadwerkelijke boring, het intrekken van de gasleiding en het opruimen van de werk- en opslagterreinen. Bij de zogeheten gestuurde boring wordt een buis/leiding onder de grond doorgetrokken, waarbij alleen het begin- en eindpunt bovengronds komen. Dit levert minder overlast op voor de omgeving dan een open ontgraving, omdat er geen sleuven gegraven hoeven te worden. Wel zal er hinder zijn voor het verkeer:

Tot eind april wordt er ter hoogte van de werkzaamheden één rijbaan afgezet op de Beneluxbaan.

  • Op donderdag 15 en vrijdag 16 februari vindt het boren en intrekken van de gasleiding plaats. De af- en oprit van de Oranjebaan is op deze twee dagen gestremd voor het verkeer.
  • Het fietspad langs de Beneluxbaan vanaf de Oranjebaan tot de Rembrandtweg zal langdurig afgesloten zijn voor (brom)fietsers. De fietsomleidingsroute vindt u op amstelveenlijn.nl/gasunie
  • Verder zal er nabij de werkterreinen sprake zijn van geluidshinder. De planning is onder voorbehoud van wijzigingen.