Rijkswaterstaat plant extra bomen in Bos door aanleg A9

Rijkswaterstaat werkt tot en met 2024/2026 aan de verbreding en verdieping van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht, ook langs het deel dat door het Amsterdamse Bos loopt. Rijkswaterstaat stelt daarom geld beschikbaar om een aantal gebieden (inclusief vier bruggen) van het Amsterdamse Bos rondom de A9 op te knappen.

In die gebieden komen 227 extra bomen en 12.000 struiken en kleine bomen. Rijkswaterstaat zorgt er daarmee voor dat het werk aan de A9 minder zichtbaar is en de bosrijke omgeving behouden blijft.

De aannemer start 26 februari 2018 met het werk. Dit duurt tot en met 25 maart, met uitzondering van de eikenlaan bij de Zonneweide. De gebieden waar wordt gewerkt zijn:

• Lindenlaan/Oude Karselaan: op de speelweide worden linden gekapt, vanwege de te natte bodem. Ervoor in de plaats komen bomen die daar beter tegen kunnen en een extra bomengroep die het zicht op de dichterbij gekomen A9 vermindert.
• Zonneweide: als gevolg van vernatting is het slecht gesteld met de eikenlaan bij de Zonneweide. De eikenlaan wordt langzaam omgevormd tot een iepenlaan.
• Rotonde Nieuwe Meerlaan en tussen de Burgemeester A. Colijnweg en de A9: aanplant extra bomen en struiken.
• Langs de noordzijde van de A9: aanplant van extra bomen en struiken.

Bereikbaarheid
Fietspaden en wandelpaden in de werkgebieden kunnen tussen week 9 en 12 (26 februari – 25 maart) af en toe gestremd zijn vanwege de werkzaamheden. Ruiters moeten iets omrijden. De aannemer gebruikt het ruiterpad onder de A9 (naast de Nieuwe Meerlaan) voor de aanvoer van materieel, grond, bomen en struiken. In de huidige planning is het pad vanaf eind maart weer toegankelijk voor ruiters.

A9 Badhoevedorp – Holendrecht
De verbreding en verdieping van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht maakt deel uit van het weguitbreidingsprogramma Schiphol-Amsterdam-Almere, dat is gericht op de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de noordelijke Randstad. De A9 krijgt tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht vier in plaats van drie rijstroken. Er worden op veel plaatsen nieuwe geluidschermen geplaatst en de weg krijgt stil asfalt. Ook wordt de A9 in Amstelveen over een lengte van 1,3 kilometer verdiept aangelegd, met drie overkappingen.