UPDATE: SP woest op burgemeester na reactie zwartboek

De SP is bijzonder ontstemd over de reactie van burgemeester Eenhoorn op het zwartboek WMO-loket. SP-raadslid Marina Casadei reageerde bij RTVA: “Ik ben nog eigenlijk het meeste geschrokken van de laatste zin in de brief, die hij naar alle raadsleden heeft gestuurd. Daarin zegt hij dat als de SP het beleid wilt veranderen, dan moeten ze dat maar gaan bespreken in de raadsvergadering. Andere woorden: hij vindt het niet goed dat wij actievoeren en daar gaat de burgemeester helemaal niet over.”

UPDATE
Reactie college van B&W: “Het college van B en W heeft een reactie op het zwartboek van de SP gegeven. Overeenkomstig artikel 59a van de Gemeentewet worden de stukken die van het college uitgaan, ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris. De brief waarop de SP reageert geeft dus het standpunt van het college van B en W weer.”

Lees ook: Demonstratie bij raadhuis tegen ‘mensonterende’ behandeling statushouders