Verkoop paaseitjes voor overkapping Openluchttheater Elsrijk

Het Openluchttheater Elsrijk wordt steeds meer een serieus Amstelveens theater. In 2018 staan maar liefst twaalf verschillende optredens en activiteiten ingepland. Vanaf zondag 27 mei start het theaterseizoen. Echter elke voorstelling is het weer spannend: ‘Gaat het regenen?’

Bij een aankomende bui moet er besloten worden, louter uitgaande van de buienradar Amstelveen, of uitgeweken moet worden naar een binnenruimte. Dit is zo omslachtig dat het Stadsdorp Elsrijk het initiatief heeft genomen een inzameling te houden met als thema: ‘Geef Openluchttheater Elsrijk een dak!’
Het bestuur van het openluchttheater heeft een botenbouwer gevraagd na te denken over een overkapping en constructie daarvan. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp dat goed past in de parkachtige omgeving van het theater. Het voldoet aan de akoestische eisen en is zéér gebruiksvriendelijk. Zodanig dat het dak binnen acht minuten in te hijsen is!

Het Openluchttheater Elsrijk vervult van oudsher een cultureel- en maatschappelijke functie in Amstelveen. Om die reden heeft Rotaryclub Amstelveen Nieuwer-Amstel (RANA) besloten dit theater te ondersteunen en de opbrengst van haar jaarlijkse ‘Paaseitjesactie’ aan de totstandkoming van een overkapping te zullen doneren. De club verkoopt zakjes met 200 gram chocoladepaaseitjes voor € 5,= per zakje.

Op zaterdag 17 maart tussen 14.00 en 16.00 uur worden zakjes met paaseitjes verkocht in de blokhut van het Openluchttheater Elsrijk aan de Ruwiellaan 20, achter de Kruiskerk aan de Van der Veerelaan. Een bezoek is tevens een mooie gelegenheid om de nieuwe blokhut van het theater en het ontwerp voor de overkapping te bekijken. Bezoekers ontvangen een kopje koffie mét een paaseitje om te proeven!

Meer informatie op www.openluchttheaterelsrijk.nl en www.rotary.nl/amstelveennieuweramstel.