VVD tegen prijsvechters Schiphol en vóór Airport Lelystad

Het mag geen verrassing heten, maar de lokale fractie van de VVD spreekt zich duidelijk uit voor Lelystad Airport. Dat werd maandag nogmaals duidelijk bij een bijeenkomst van de liberalen waarbij de huidige directeur van Lelystad Airport, de in Amstelveen woonachtige mevrouw Hanne Buis, was uitgenodigd.

Buis gaf aan dat het onafwendbaar is dat er de nodige vluchten in de toekomst naar elders worden overgebracht. Het belang van Schiphol staat voor haar (en voor de VVD Amstelveen) niet ter discussie. “Maar iedereen ziet dat de groei van Schiphol niet onbeperkt door kan gaan. Er is een alternatief nodig, en dat is Lelystad,” aldus de partij.

De directeur van Airport Leystad benadrukte dat het spreiden van het vliegverkeer in Nederland onafwendbaar is. De fractie van de VVD is het hiermee eens. De partij is dan ook tegen het verder toelaten van prijsvechters die volgens de VVD weinig toevoegen en veel overlast geven “De luchthaven Schiphol en de vestiging van de KLM in onze gemeente zijn van groot belang voor Amstelveen en de regio. Economisch is Schiphol een van de grote motoren waar onze regio op drijft. Toch maakt ook de VVD fractie zich zorgen over de snelle groei van Schiphol. Wanneer naar 2020 de grens van 500.000 vluchten bereikt wordt, lijkt spreiding van de groei noodzakelijk. In deze zin zal de VVD in Amstelveen zich sterk blijven maken voor zowel het grote belang van Schiphol als ook de noodzakelijke spreiding van de groei van de luchtvaart in ons land.”