Wijkcentrum Bovenkerk mogelijk gecombineerd met parochiecentrum Urbanuskerk

De gemeente Amstelveen, Rooms-katholieke Parochie Amstelland, Stichting Bovenkerk en bewonersplatform Bovenkerk hebben vrijdag 23 februari een intentieverklaring getekend. De komende maanden wordt onderzocht of de plannen voor renovatie en uitbreiding van de Urbanuskerk met een parochiecentrum uitgewerkt kan worden tot één plan in combinatie met renovatie of nieuwbouw van het Noorddamcentrum.

Wethouder Welzijn Jeroen Brandes (PvdA) en wethouder Ruimtelijke Ordening Peter Bot (BBA): “Binnen het burgerinitiatief ‘Parel aan de Poel’ is het idee ontstaan om de verschillende plannen te combineren. Het sluit mooi aan bij het doel van het burgerinitiatief om van Bovenkerk een levendige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving te maken. Het is uniek dat een groep inwoners zich zo bevlogen toont en dit zo professioneel oppakt. Als gemeente ondertekenen we dan ook vol enthousiasme de intentieverklaring”.

Het onderzoek betreft een haalbaarheidsstudie, waarin afspraken worden gemaakt over de ruimtelijke, financiële en juridische randvoorwaarden waarbinnen het plan kan worden gecombineerd en gerealiseerd. Wanneer hieruit blijkt dat het gezamenlijke plan haalbaar is, streven de betrokken partijen er naar het plan voor de zomer van 2018 te bespreken met inwoners uit Bovenkerk. De Parochie gaat deze Intentieverklaring en een eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomst aan onder het voorbehoud van goedkeuring door de Bisschop van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.