Zesde EnergieOntbijt in teken van zonneceldakpannen

Meer dan 50 Amstelveners hebben zich 31 januari jongstleden verzameld in de Stadsdorpkamer in Elsrijk voor het zesde EnergieOntbijt. Het thema was ‘Energie opwekken in een jaren ’30 wijk’.

Alternatieve energie opwekken met kleine windmolens en dakpannen waren onderwerp van gesprek. Energie kan worden opgewekt met kleine windmolens, alleen daar is wel een vergunning voor nodig. Zowel voor woningen in een beschermd dorpsgezicht als woningen in een welstandsvrij gebied. Een ander gespreksonderwerp was zonne-energie. Zonne-energie kan ook worden opgewekt als bewoners niet beschikken over een dak met zonnepanelen.

Frank Boon van energie coöperatie Zuiderlicht vertelt dat bewoners kunnen investeren in zonnepanelen op andere daken dan die van hun eigen woning. “Ga op zoek naar eigenaren van grote daken die zelf geen middelen of expertise hebben om zonnepanelen op het dak te leggen. Energie coöperatie Zuiderlicht brengt dakeigenaren en bewoners met elkaar in contact en regelen de plaatsing. Bewoners worden lid van de coöperatie.”

Wethouder Peter Bot (Duurzaamheid) vindt zonneceldakpannen een uitkomst voor wat oudere woningen. “Ze kunnen makkelijker dan zonnepanelen rond de schoorstenen en dakvensters worden gelegd. Dat geeft ook een mooier gevelbeeld,” aldus Peter Bot.

De interesse voor zonneceldakpannen was groot. Mede doordat het gehele dak gebruikt wordt is de efficiëntie van deze dakpannen hoog. Daarnaast wordt niet de gehele opbrengst minder door een schaduwplek, omdat ze in verschillende groepen geschakeld zijn.

De aanwezige projectgroep Duurzaam Elsrijk wil wijkbewoners via aandacht voor groen en betere wateropvang nog meer betrekken bij het verduurzamen van hun woning. Geïnteresseerde bewoners kunnen zich aanmelden voor de avond Duurzaam Elsrijk op donderdag 15 februari via duurzaam@stadsdorpelsrijk.nl.

Het volgende EnergieOntbijt is donderdag 8 maart bij stichting WaMi aan de Orion 3 in Waardhuizen-Middenhoven. Tijdens dit ontbijt delen wijkbewoners initiatieven om woningen te verduurzamen vanuit een huur of VVE situatie. Stuur ideeën en meld u aan bij de ontbijtorganisator via jacqueline@groenegroei.com.