Aannemer Witte School kan fluiten naar rectificatie wethouder Raat

Aannemer Bouwheere die deze zomer de zogenoemde Witte School aan de Savorin Lohmanlaan grondig onder handen nam zonder daar een vergunning voor te hebben, eist een rectificatie van wethouder Herbert Raat. In een uitzending van het programma AvroTros Opgelicht?! ging Raat in op de (dubieuze) praktijken van de aannemer. Volgens de aannemer is Raat buiten zijn boekje gegaan en heeft de wethouder zich schuldig gemaakt aan belediging, laster en smaad.

Het college van B&W heeft de aannemer ondertussen laten weten niet over te gaan tot rectificatie. De beschuldigingen van de aannemer snijden wat het college betreft geen hout. Zo stelt Bouwheere dat er door het bedrijf geen vergunning is aangevraagd. In een informatie-update aan de gemeenteraad laat B&W echter weten dat dit wel is gebeurd aan de hand van een kopie van een aanvraag waarin de naam van Vastheere (waaronder Bouwheere valt) wel degelijk voorkomt.

Omdat de aanvraag niet aan alles eisen voldeed, is een brief naar de aannemer gestuurd. Daarop kwam geen antwoord. Hierop moest de gemeente op 8 augustus ingrijpen omdat Bouwheere wel met de sloop van het dak van de Witte School was begonnen.

Omdat er meer klachten over het aannemersbedrijf Bouwheere bestaan, heeft het programma Opgelicht?! in november 2017 aandacht aan Bouwheere en de eigenaar besteed. Ook Herbert Raat werd hierin geïnterviewd. De woorden van Raat zijn bij de aannemer verkeerd gevallen. De eigenaar stelt dat zijn bedrijf onder meer dankzij de wethouder verlies maakt en dat de toekomst voor hem, bedrijf en gezin uitzichtloos is. Hij is nu samen met de site rioolpers.nl een kruistocht begonnen tegen de wethouder. Deze site wordt gerund door mensen die door Opgelicht?! zijn beticht van oplichterij.