Amstelveen legt miljoen neer voor historisch pand Randwijcklaan

De voormalige synagoge aan de Randwijcklaan 13 is officieel eigendom van de gemeente Amstelveen. Nadat de overdracht vorige week was voltooid ontving de gemeente de sleutel van het gebouw. De Amstelveense gemeenteraad stelde in de raadsvergadering van 14 februari jl. 1 miljoen euro beschikbaar voor de aankoop van het pand.

Wethouder Herbert Raat (VVD): “Alle lof voor de omwonenden, voormalige eigenaren en direct betrokkenen. Zij hebben zich allemaal ingezet voor het behoud van de voormalige sjoel. En terecht, Randwijcklaan 13 is een onderdeel van de Amstelveense geschiedenis. We hopen met het behoud en een toekomstige invulling een stukje van deze historie over te dragen aan onze kinderen en kleinkinderen.”

De onafhankelijke adviesorganisatie MOOI Noord-Holland onderzocht de cultuurhistorische waarde van het gebouw. Volgens hen zijn er in de loop der jaren vergelijkbare gebouwen verdwenen. Daarbovenop bracht de onafhankelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit begin februari een positief advies uit over de aanwijzing tot gemeentelijk monument. Zij oordeelden dat het gebouw aan de Randwijcklaan 13 een heel bijzonder gebouw is, dat zowel als object als locatie van grote waarde is in de geschiedenis van Amstelveen.

De komende tijd zal worden gekeken naar een invulling voor het gebouw passend bij de historie, locatie en mogelijkheden.