Amsterdamse Bos wijzigt toegankelijkheid voor honden

AMSTELVEEN – Op vier plaatsen in het Amsterdamse Bos gaat dit jaar de toegankelijkheid voor honden veranderen. Dit ten gunste van de natuur en kinderen.

Enkele plaatsen zijn al verboden voor honden, onder andere het gebied van de Schotse Hooglanders en het Schinkelbos. In enkele andere gebieden geldt een aanlijnplicht.

De gebieden waar het beleid gaat veranderen zijn:
– De ecologische verbindingszones (EVZ): In de nieuw aangelegde zone in het Bos zijn natuurvriendelijke oevers, poelen en faunapassages aangelegd. Voor kleine dieren is deze bosrand enorm belangrijk. Dieren verplaatsen zich voornamelijk op de grens tussen bos en open gebied, langs oevers en bosranden. Daar vinden ze de meeste bescherming en het meeste voedsel. Een deel van de EVZ langs de Schipholdijk is verboden voor honden. Loop je door het gebied langs de Bosrandweg, blijf dan op de verharde paden en honden dienen daar te worden aangelijnd.
– Dachaumonument: Het Dachaumonument is opgericht ter herdenking van de slachtoffers van concentratiekamp Dachau in de Tweede Wereldoorlog. Op het monument liggen regelmatig uitwerpselen van honden. Het Dachaupad krijgt vanaf 12 maart een opknapbeurt. Na de oplevering in april 2018 zal het gebied niet meer voor honden toegankelijk zijn.
– Kabouterpad: Na 18 april 2018 zal het gebied rondom het Kabouterpad niet meer toegankelijk zijn voor honden. Met het verbod voor het Kabouterpad sluit het Amsterdamse Bos aan op het beleid van de gemeente Amstelveen, waar alle speelterreinen en speelplaatsen verboden zijn voor honden.
– Land van Bosse: Op het evenemententerrein Land van Bosse was de ecologische zone al ontoegankelijk voor honden. Dit wordt nu ontoegankelijk voor iedereen, ook voor mensen. Dit zal ten goede komen aan vogels die daar broeden.

Voor meer informatie en een plattegrond van de gebieden kijk op de website van het Amsterdamse Bos