Behoeftes jonge mantelzorgers in beeld gebracht

AMSTELVEEN – Een op de vier jongeren is mantelzorger. Zij groeien op met een langdurig ziek, depressief, gehandicapt of verslaafd familielid. Het project Jong & Zorgend op lokaal niveau onderzocht wat belangrijk is voor jonge mantelzorgers en wat zij nodig hebben. De eindrapportage heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd waar de gemeente mee aan de slag kan.

Wethouder Welzijn Jeroen Brandes (PvdA): ‘Mantelzorgers verrichten heel goed werk. Zij zorgen vaak een lange periode voor een familielid, buur of kennis. Op onze beurt moeten wij goed voor hen zorgen. Helemaal als het jonge mantelzorgers betreft. Er komt zoveel op hen af en de combinatie met school is zwaar. Samen met de wethouders uit de betrokken gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn willen we er dan ook voor zorgen dat jonge mantelzorgers de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben’.

Mantelzorg & Meer heeft door gesprekken en brainstormsessies met jonge mantelzorgers en professionals een helder beeld gekregen van de problematiek en ondersteuningsvragen. Ruim driekwart van de jonge mantelzorgers ervaart emotionele problemen. Daarnaast blijkt dat meer dan de helft problemen heeft binnen het gezin en op school. Tijdens de gesprekken zijn ook wensen voor ondersteuning naar voren gekomen. Vooral gezinsondersteuning, contact met lotgenoten via bijvoorbeeld WhatsApp, ondersteuning op school en betere informatie zijn gewenst.

Mantelzorg & Meer en de gemeente gaan aan de slag met de voorstellen die uit de rapportage naar voren zijn gekomen. Te beginnen met het koppelen van gezinnen met jonge mantelzorgers aan het bestaande aanbod. Daarnaast door met professionals uit te zoeken wat nodig is om doorverwijzing in de toekomst soepel te laten verlopen. Verder starten ze WhatsApp groepen om jonge mantelzorgers met elkaar in contact te brengen. Ook willen zij de problematiek van jonge mantelzorgers onder de aandacht blijven brengen bij scholen. Samen met Mezzo en JongeMantelZorgersPro gaat gewerkt worden aan een landelijke website voor jonge mantelzorgers.

Het project Jong en Zorgend is een tweejarig project dat begin 2016 is gestart. Het project wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland in het kader van de Regionale Sociale Agenda. Voor de uitvoering van het project in Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en de Haarlemmermeer is € 85.000 beschikbaar gesteld. De gemeenten verleenden vervolgens subsidie aan Mantelzorg en Meer voor uitvoering van het project.