D66: ‘Middenhuur te snel te duur’

AMSTELVEEN – Het schrijnende aanbod van betaalbare woningen in Amstelveen lijkt het belangrijkste verkiezingsonderwerp te worden in Amstelveen. D66 stelt in dit kader maatregelen voor om de betaalbaarheid van huurwoningen in Amstelveen te kunnen waarborgen.

Amstelveen heeft volgens de partij nu vooral dure koop- en goedkope huurwoningen en een schreeuwend tekort aan betaalbare middenhuur. “Woningen voor middeninkomens zijn cruciaal voor een goed functionerende woningmarkt. D66 wil een lokale overlegtafel om te komen tot een bouwprogramma voor realisatie van vrije sector huurwoningen die ook op langere termijn betaalbaar blijven,” zeggen D66-woordvoerder Wonen en Ruimtelijke Ordening Floortje Gordon en fractievoorzitter Frank Berkhout. Zij pleiten daarom voor een actieve samenwerking van gemeente met beleggers, projectontwikkelaars, makelaars en woningcorporaties in combinatie met gepaste regulering.

D66 constateert dat nieuwbouwplannen in de loop van het planproces duurder uitvallen of dat de huurprijzen na oplevering snel doorstijgen. Frank Berkhout: “De wethouder Ruimtelijke Ordening lijkt wel de koning Midas van Amstelveen. Alle plannen die hij aanraakt veranderen in goud en worden duur”. Floortje Gordon vult aan: “Bij een aantal projecten in de categorie ‘middelduur’, zoals in pand De Keizer, komen de huren voor de kleinste appartementen van 74m2 al boven de 1000 euro uit. Dergelijke huren, in combinatie met een vereist maandinkomen van 4.000 euro per maand, is voor veel huishoudens met een middeninkomen onbetaalbaar. Als garantstelling door ouders niet mogelijk is, vallen veel jongeren bij voorbaat buiten de boot”.

Gordon heeft er begrip voor dat bouwen in bestaand stedelijk gebied duur is, maar voegt daarbij toe: “Wij kiezen bij transformaties liever voor appartementen met een lagere huur en zonder de dure ondergrondse parkeergarage”.
Berkhout. “De nieuwbouw heeft tijdens de economische crisis nagenoeg stilgelegen en in combinatie met bevolkingsgroei, lage hypotheekrente en hoge prijzen in de vrije huursector, ligt de vraag naar koopwoningen nu ver boven het aanbod. In Amstelveen bestaat ongeveer 46% van het totale woningaanbod uit koopwoningen (t.o.v. 60% in Nederland). Die woningen zijn vanwege de hoge prijzen en het krappe aanbod veelal onbereikbaar voor koopstarters. Slechts een kleine groep (oud-)Amstelveners kan met behulp van een starterslening, een woning kopen”.

Floortje Gordon: “Méér betaalbare koopwoningen realiseren kan op korte termijn als overdrukventiel werken voor de gespannen koopmarkt. Tegelijk worden betaalbare middeldure huurwoningen, mede als gevolg van de verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt, op lange termijn steeds belangrijker. Young professionals, zzp’ers en ondernemers kunnen of willen nu vaak geen huis kopen. Wie niet kan of wil kopen, is dus aangewezen op een huurwoning.”
Om een antwoord te geven op de problemen op de woningmarkt zijn volgens Gordon twee zaken belangrijk: “Allereerst moet de gemeente in een lokale overlegtafel met beleggers, projectontwikkelaars, woningcorporaties en makelaars komen tot een gezamenlijk beeld van de opgave. Dat beeld zien wij graag vertaald naar locaties, benodigde kwaliteiten, doelgroep en prijs. Daarnaast is een vorm van regulering nodig, die waarborgt dat middenhuur langere tijd betaalbaar blijft”.