Goede doelen spinnen garen bij hergebruik Amstelveens textiel

AMSTELVEEN – Amstelveners deponeerden in 2017 bijna 290.000 kg textiel in de textiel wijkcontainers van Sympany. Een deel van de financiële opbrengst kan de gemeente aan een goed doel schenken. Dit jaar krijgt stichting Amstelveenfonds € 14.264,78 uit handen van wethouder Peter Bot. Het fonds besteedt dit bedrag aan lokale initiatieven.

Sympany zelf steunt goede doelen, nationaal en internationaal. Het Amstelveenfonds ondersteunt kleinschalige projecten van Amstelveners voor Amstelveners die bijdragen aan een prettig leefklimaat en een duurzame samenleving in Amstelveen. Zoals het project Taalvijver dat kinderen met een taalachterstand helpt de Nederlandse taal beter machtig te worden. Het fonds draagt ook bij aan de Boodschappen Plus Bus en subsidieerde de Amstel Korendag.

BBA-wethouder Peter Bot (afvalbeheer): “De hoeveelheid ingezameld textiel nam in 2017 met 4 % toe tot 280.897 kg, dat is 3 kg textiel per inwoner. Dankzij de inzet van Amstelveners kunnen zowel Sympany als ook het Amstelveenfonds weer goede doelen sponsoren. Overigens hoeft textiel niet puntgaaf te zijn, ook versleten textiel kan in de container. Textiel dat nog goed is, gaat naar landen die het kunnen gebruiken, onbruikbaar textiel is voor hergebruik.”

Voor de dichtstbijzijnde textielcontainer: www.sympany.nl/vind-een-container.

Foto: V.l.n.r. Wethouder Peter Bot overhandigt de cheque aan Bas Evers, Clarie de Groot en Paul van der Meer van het Amstelveenfonds. Foto gemeente Amstelveen.