PvdA: ‘Gemeente jaarlijks op bezoek bij iedere 75-plusser’

De PvdA wil dat iedere Amstelvener van 75 jaar en ouder jaarlijks door een zorginstelling wordt bezocht, om te zien hoe het met die mensen gaat . Arnout van den Bosch van de PvdA: “De meeste ouderen hebben op een bepaald moment zorg nodig. De Gemeente kan daar meer in betekenen. Niet alleen door af te wachten totdat iemand om zorg vraagt, maar ook door de mensen op te zoeken. Ik vind het belangrijk dat we in de gaten houden of mensen die dat nodig hebben alle hulp krijgen waar ze recht op hebben.”

Veel ouderen willen graag zelfstandig blijven wonen, maar hebben daar soms wel hulp bij nodig. Van vrienden en familie (mantelzorgers) of van zorginstellingen. Mantelzorg is vaak voor alle betrokkenen de meest wenselijke oplossing als mensen hulp nodig hebben.  Van den Bosch: “Mantelzorgers zijn ontzettend belangrijk. Met veel liefde en warmte wordt zorg verleend, zonder dat er wat voor terug gevraagd wordt. Het minste wat wij kunnen doen is deze mantelzorgers alle ondersteuning bieden die ze nodig hebben bij hun fantastische werk.”

Soms is mantelzorg niet (meer) voldoende, dan moeten professionele zorginstellingen in actie komen. Dat is gelukkig vaak pas aan de orde bij mensen ouder dan 75, maar dat moet dan wel tijdig worden gezien. De PvdA wil daarom dat iedereen van 75 jaar en ouder jaarlijks door een zorginstelling wordt bezocht. “Zo wordt duidelijk of iedereen de zorg krijgt waar hij of zij recht op heeft. Bovendien wordt het op die manier tijdig gezien als iemand op een gegeven moment verpleeghuiszorg nodig heeft en kan er gezorgd worden dat er plek is zodra dat nodig is. Geen wachtlijsten meer…”