PVDA wil miljoen per jaar uittrekken voor gratis sporten jeugd

De verkiezingscampagne is in volle gang en veel Amstelveense partijen komen deze maand met allerlei sympathieke ideeën op de proppen. Zo wil de lokale fractie van de PvdA één miljoen euro uittrekken om de Amstelveense jeugd van vier tot en met twaalf jaar jaar gratis te laten sporten.

Volgens de PvdA Amstelveen is een forse investering in de sportende jeugd nodig en bovendien zijn geld dubbel en dwars waard. PvdA-kandidaat Arnout van den Bosch: “Sport is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. We zien een trend dat de Nederlandse jongeren steeds zwaarder worden, ook Amstelveen. Daarnaast zijn verenigingen, net als scholen, de plek om vroeg en op een laagdrempelige manier te signaleren of een kind of gezin een ondersteuningsbehoefte heeft. Juist bij de sportclub komt iedereen elkaar tegen: sportverenigingen staan voor iedereen open. Zo bevorderen sportverenigingen de integratie en vormen ze een bindende factor in de samenleving.”

Hij vervolgt: “Nog veel belangrijker vinden we dat ieder kind een eerlijke en gelijkwaardige start krijgt in Amstelveen. Net als onderwijs zien we sport als een basisvoorziening. Sport is niet alleen goed voor de gezondheid, maar leert jongeren ook spelenderwijs belangrijke sociale vaardigheden.”
De lokale fractie van de PvdA ziet tevens dat er behoefte is aan het vervullen van belangrijke publieke functies zoals ondersteuning van sport. “We gaan daarom clubs met door de overheid opgeleide en betaalde professionals ondersteunen. Dat is goed voor de clubs en goed voor de werkgelegenheid,” loopt de partij alvast vooruit op een eventuele nieuwe collegeperiode.

De PvdA wil verder met scholen in gesprek om vakdocenten lichamelijke opvoeding voor de klas te krijgen. “Gezien de huidige gegevens zal hier structureel een bedrag van 1 miljoen euro op jaarbasis mee gemoeid zijn. Politiek is keuzes maken. In Amstelveen ziet de PvdA de mogelijkheid om die keuze te maken zodat sport, zorg, welzijn gezamenlijk een goede start van eerlijke toekomst mogelijk maakt.”