SP: Gemeenteraad beperkt inspraakmogelijkheid inwoners

AMSTELVEEN – FNV, Vrijwilligersraad Minima Amstelveen en SP voeren 14 maart opnieuw actie op het plein voor het gemeentehuis onder het motto: Amstelveen is doof en blind. Hiermee willen zij laten zien dat de gemeente niet luistert naar kritiek

De SP voerde samen met FNV en de VMA al eerder actie voor betere behandeling van minima en statushouders. “Het college ontkent categoraal alle problemen ondanks twee zwartboeken en een onderzoek van de Participatieraad Minima PMA. Reden om op 14 maart de actie voort te zetten en ook verder te verbreden,” zegt raadslid Marina Casadei.

Zij vervolgt: “Op 1 februari vroegen wij aandacht voor met name de positie van statushouders omdat daar de problemen het duidelijkst zijn. Helaas zitten de problemen dieper. Wethouders reden tijdens de actie direct de garage in en namen niet de moeite om met de mensen om wie het gaat te praten. Wij willen dit college een tweede kans geven. Nu zijn ze nog doof en blind voor de terechte zorgen van mensen, nu hebben ze de kans om de oren en ogen te openen, naar de mensen te luisteren en hun problemen te zien.”

De SP vindt ook dat veel partijen in de gemeenteraad worstelen met inspraak van kritische burgers. Tijdens de raadsvergadering van 14 februari stemden alle partijen op de SP na in met een inperking van de mogelijkheid tot inspreken bij een vergadering. Lijsttrekker Patrick Adriaans: “Het lijkt wel of de raad besmet wordt door het college. Omdat vergaderingen soms langer duren vanwege veel insprekers wil men de spreektijd beperken. Zo hebben inwoners minder mogelijkheden om hun stem te laten horen. Er valt overigens het nodige te verbeteren aan die mogelijkheid om in te spreken, daar is ook een werkgroep mee bezig. Er is geen enkele reden om nu vooruitlopend op die discussie rechten in te perken. Voor ons reden te meer om in actie te komen en de verhalen van Amstelveners onder de aandacht van de gemeenteraad en het college te brengen.”

De SP ziet graag dat college maar ook partijen in de raad zich uitspreken over de geconstateerde misstanden op het gebied van zorg, wonen en minimabeleid en heeft daarom het zwartboek geagendeerd voor de vergadering van de commissie Burgers en Samenleving op 14 maart aanstaande die plaats zal vinden direct na de Actie Amstelveen Doof en Blind die om 18.30 uur start.